Oferuję pomoc w zakresie

kryzysów życiowych
trudności w relacjach:
partnerskich i rodzinnych
zaburzeń nerwicowych
zaburzeń
psychosomatycznych
stanów lękowych
i depresyjnych
syndromu
współuzależnienia
problemów emocjonalnych spowodowanych:
doświadczeniem poronienia lub straty okołoporodowej,
straty osób bliskich
pogłębiania
samoświadomości

Psychoterapeuta, podobnie jak psycholog zajmuje się zdrowiem psychicznym, czyli sferą równie ważną co zdrowie fizyczne. Ma jednak dodatkowe wykształcenie i uprawnienia do wykonywania swojej działalności. Leczy on zaburzenia psychiczne, które występują jako określone zespoły objawów lub pomaga rozwijać się osobom zdrowym, zwiększając ich samoświadomość oraz wspomagając ich w konstruktywnym wykorzystywaniu swoich możliwości, w lepszym funkcjonowaniu w relacjach z innymi. Nie warto więc zwlekać z wizytą. Niektóre sytuacje wymagają bowiem profesjonalnej i szybkiej pomocy, której możecie Państwo nie uzyskać ze strony najbliższych osób.

Jako psychoterapeuta oferuję w Płocku wsparcie w wielu kwestiach. Na jednym z pierwszych wspólnych spotkań zdefiniujemy problem i ustalimy cel psychoterapii. W zależności od potrzeb zaoferuję Państwu pomoc krótko lub długoterminową, zawsze jednak systematyczną.

Sposób pracy w Płocku

Pracuję w skutecznym nurcie integracyjnym (zwanym również eklektycznym). Łączy on różne podejścia i daje możliwość szerokiego spojrzenia na problemy, z którymi osoby zgłaszają się po pomoc. Wychodzi z założenia, że przyczyn problemów natury psychicznej jest wiele, nie ma jednej właściwej i efektywnej metody pracy z człowiekiem, dlatego należy korzystać z różnych technik, dopasowując je adekwatnie do potrzeb i potencjału osoby oraz sytuacji, w jakiej się ona znajduje.

W psychoterapii rodzin stosuję nurt systemowy. Podstawowym założeniem w tym podejściu jest teoria, że zachowanie człowieka może być rozpatrywane w kontekście środowiska społecznego, w którym on funkcjonuje. Osoba bowiem zawsze jest częścią jakiejś całości (np. rodziny), a jej relacje wyznaczane są przez określone role i zasady funkcjonujące w tym środowisku.

Praca psychoterapeutyczna jest procesem, który obejmuje duży zakres działań ułatwiających osobisty rozwój i przezwyciężenie kryzysów. Jako terapeuta oferuję pomoc dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Jeśli poczujecie Państwo gotowość do pracy nad swoim wnętrzem, wizyta w moim gabinecie psychoterapeutycznym w Płocku jest dobrą opcją do odzyskania komfortu życia.