Ewa Szulczewska

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywałam pracując w placówkach zajmujących się diagnozą i terapią dysfunkcji oraz zaburzeń psychicznych (m.in. nerwic, psychoz, zaburzeń osobowości, uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia, niedostosowania społecznego młodzieży). Poza pracą w gabinecie, zajmuję się opiniowaniem sądowym w sprawach nieletnich, opiekuńczych i rozwodowych. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach oraz w konferencjach organizowanych przez cenione w Polsce instytuty, ośrodki i fundacje.

W zakresie psychoterapii ukończyłam 5-letnie szkolenie atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, realizowane we współpracy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz MABOR Centrum Psychologiczno-Medyczne i Centrum Edukacji i Doradztwa Psychologicznego w Warszawie. Proces terapeutyczny prowadzę pod stałą superwizją, wykorzystując szeroki wachlarz różnych podejść teoretycznych. Jestem również absolwentką szkolenia w zakresie mediacji rodzinnych organizowanego przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie. Swoje umiejętności opiniowania sądowego doskonaliłam natomiast pod kierunkiem specjalistów w  Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

Każdy człowiek doświadcza w swoim życiu frustracji i trudności. Niektóre z nich mogą pojawiać się w sposób naturalny i wiązać się z kolejnymi etapami naszego rozwoju. Są jednak również takie problemy, które pojawiają się nagle i nieoczekiwanie, jako przykre zdarzenia lub narastają latami. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku rzeczywistość wydaje się często skomplikowana, a dotychczasowe sposoby radzenia sobie zawodzą. Człowiekowi przychodzi wówczas zmagać się z przykrymi emocjami, poczuciem niezdolności do uporania się z sytuacją. Taki stan narusza możliwość zaspokojenia potrzeb psychicznych i wymaga szybkiej interwencji, aby móc ruszyć z miejsca, wykorzystać czas na konstruktywną zmianę. 

W swoim prywatnym gabinecie, który mieści się w Płocku, oferuję Państwu pomoc psychologiczną i psychoterapię.

Psycholog dokładnie rozumie ludzką naturę, psychikę człowieka, istotę jego relacji z innymi. Jest profesjonalnie przygotowany do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów zarówno osobistych jak i zawodowych, które mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie. Oferuje wsparcie w odzyskaniu siły, w zmaganiu się z poczuciem dyskomfortu emocjonalnego.

Jako psycholog z Płocka posługuję się określonymi metodami badawczymi, aby dokonać trafnej diagnozy. Spotkanie ze mną polega głównie na rozmowie. Podczas szczegółowego wywiadu, zbieram ważne informacje, potrzebne do sformułowania istoty przeżywanych przez klienta trudności. Korzystam też z testowych metod badawczych, które umożliwiają mi dodatkową ocenę funkcjonowania psychicznego zgłaszającej się do mnie osoby.
Wszystkie te czynności potrzebne są po to, aby dokonać dokładnej analizy Państwa problemów i zorganizować skuteczną pomoc.

Diagnoza psychologiczna bywa pierwszym etapem do dalszego kontaktu ze mną w celu podjęcia przez klienta określonej formy pracy nad sobą. W ramach pomocy oferuję Państwu konsultacje, porady lub psychoedukację. Aktywnie słucham, towarzyszę w przeżyciach i wspieram w pokonywaniu słabości oraz różnych przeszkód. Umożliwiam odkrycie nowego, lepszego spojrzenia na codzienne problemy, z którymi często macie Państwo do czynienia, a musicie się z nimi zmierzyć.

Kliknij tutaj i zarezerwuj wizytę